Německé obce doplácejí na svazky a spalovny. Budeme i my?

16. 03. 2015 15:37:15
Na české obce je v poslední době opět vyvíjen nátlak, aby se sdružovaly do uměle vytvořených svazků a zajišťovaly si odpadové služby na centrální úrovni dlouhodobými smlouvami. Svazky mají vzniknout účelově na základě vnějšího tlaku a mohou pro obce představovat nebezpečí v podobě zbytečně vysokých nákladů na odpadové služby a omezením jejich možnosti svobodně soutěžit služby odpadového hospodářství. Dokazuje to několik případů ze zahraničí, kdy se obce spojily za účelem vybudování spaloven a přesměrovaly velkého množství odpadů právě do nich. V podmínkách ČR se pro podobné strategie a tlaky na sdružování obcí do umělých netržních svazků vžila zkratka ISNO – integrované systémy nakládání s odpady.

V důsledku své finanční náročnosti a nutnosti dlouhodobých smluv, mohou nové spalovny představovat značné riziko pro obce a fungování otevřeného a tržního odpadového hospodářství. Konkrétní představu si lze udělat na příkladu dvou německých spalovacích zařízení, na jejichž provoz musejí zainteresované obce doplácet až milionové částky.

První případ popisuje problémy regionálního odpadového svazku obcí Horní Lužice – Dolního Slezska (Ravon), který uzavřel dlouhodobou smlouvu s provozovatelem spalovny komunálních odpadů Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG. V roce 1996, kdy probíhalo výběrové řízení na projektové práce, stavbu a provoz zařízení, vznikalo na území svazku obcí Ravon více než 260 000 tun odpadu ročně. Pro rok 2006 se podle tehdejších prognóz i s přihlédnutím k další redukci vzniku odpadů a jejich vyššímu využití předpokládala produkce přibližně 163 000 tun odpadu. Zařízení bylo v roce 2004 uvedeno do provozu s roční kapacitou kolem 225 000 tun. Svazek obcí Ravon se na 25 let smluvně upsal ke každoročním dodávkám 110 000 až 150 000 tun odpadů do této velké spalovny. Vzájemná dohoda svazku obsahuje doložku bring or pay pro případ, že účelový svazek nebude moci dodat uvedené minimální množství, které je pro spalovnu nezbytné.

Situace svazku obcí Ravon ukazuje, jak mohou být dlouhodobé smluvní závazky umělého svazku nevýhodné a nedokáží reagovat na měnící se podmínky trhu a vývoj technologií. Environmentální cítění Němců a z toho vyplývající větší míra třídění spolu s klesající produkcí odpadů na území Německa zapříčinily, že obce již několik let nejsou schopny dostát svým smluvním závazkům a musejí spalovně vyplácet vyrovnávací kompenzační platby v řádu milionů eur, a to jen kvůli tomu, že občané více třídí.

Kvůli změnám v legislativě a poklesu produkce odpadů nyní obce ze svazku Ravon produkují pouze okolo 80 000 tun komunálního odpadu, což je v obecné rovině samozřejmě pozitivní. Pro spalovnu a obce ve svazku však nikoli. Svazek obcí Ravon musel v roce 2012 uhradit vyrovnávací kompenzační platbu ve výši 3,1 milionů eur, a to ke standardním nemalým nákladům na využití odpadů ve spalovně. Situace se opakovala i v dalších letech. Smlouva i závazek obcí ve svazku budou platné až do roku 2028. Hlavním problémem je skutečnost, že obce ve svazku nyní nemají možnost svobodné soutěže a výběru levnějšího zařízení. Velmi vážnou situací se zabývá i tamější parlament a věc šetří také policie.

Tento konkrétní případ není ojedinělý. Hospodaření většiny spaloven komunálního odpadu v Německu je postaveno na obdobně dlouhodobých smlouvách se svazky obcí nebo jednotlivými obcemi, ve kterých se částky za spálení tuny odpadu řádově liší od cen pro komerční klientelu. Svazky obcí díky svým smlouvám platí výrazně vyšší částky. Problémů se zbytečně velkými kapacitami spaloven si stále více všímá i Evropská unie.

Na předimenzovanou kapacitu spalovny doplácí i město Schwandorf a okolní obce. Spalovna tu vznikla jako společný podnik města a obcí a její stavba byla hrazena mimo jiné za pomoci velkého úvěru a dalších plateb jednotlivých obcí. Splácení úvěru trvalo 16 let. Mimo to obce musejí hradit ztráty z hospodaření tohoto zařízení. Jelikož region v současnosti neprodukuje dostatečné množství komunálního odpadu, musí být přibližně 30 % odpadů nakoupeno od průmyslových původců. Podle údajů za rok 2011 znamenala každá tuna spálená v této spalovně náklady ve výši 2 100 Kč a obce jako spolumajitelé spalovny na její provoz každoročně doplácejí.

Ze situace v Německu bychom si měli vzít ponaučení. Ukazuje, jaký dopad na obce a občany mohou mít nekompetentní politická rozhodnutí, která neodrážejí skutečné potřeby trhu. Je jasné, že kapacity spaloven v Evropské unii jsou nyní předimenzované. Důsledkem toho bývá růst přepravy odpadů na větší vzdálenosti a spalování odpadů, které by měly být spíše recyklovány.

Také v České republice produkce komunálního odpadu klesá. Staví se stále více kapacit pro jeho úpravu, recyklaci a využití jednotlivých frakcí. Lokální investičně nenáročná zařízení nevyžadují po obcích, aby se v rámci umělých svazků smluvně zavazovaly k dodávkám obrovského množství odpadů. Pro připravené projekty velkokapacitních staveb typu spalovny je však spojení obcí do svazku a zamezení možnosti jejich svobodné soutěže klíčovým prvkem.

Od prosazování dalších spaloven upouští i Evropská unie. Jejím cílem je se do budoucna zaměřovat výrazně více na třídění a materiálové využití odpadů, což deklaruje mimo jiné ve své nové strategii Oběhového hospodářství z minulého roku, kterou nyní ještě dopracovává. V odpadovém hospodářství zaměřeném na recyklaci a materiálové využití vidí zdroj úspor cenných surovin, příležitost pro technický rozvoj, potenciál pro růst zaměstnanosti v členských zemích a zvýšení konkurenceschopnosti EU na světovém kolbišti. A v neposlední řadě, je tato cesta také levnější pro ty, kteří odpadové hospodářství platí, tedy pro původce odpadů (obce a firmy).

Autor: Petr Havelka | pondělí 16.3.2015 15:37 | karma článku: 16.16 | přečteno: 882x

Další články blogera

Petr Havelka

Život PET lahve

Dominantním materiálem moderní doby jsou plasty. Umělá hmota se zkratkou PET neboli polyethylentereftalát se proslavila právě jako materiál pro lahve a v nejrůznějších podobách nás dnes provází na každém kroku.

29.8.2018 v 14:03 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 644 | Diskuse

Petr Havelka

Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách

Stát chce, aby firmy a lidé lépe třídili a recyklovali. To je jistě pozitivní věc a správná cesta. Stát samotný by však měl jít v tomto směru příkladem.

24.7.2018 v 11:58 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 462 | Diskuse

Petr Havelka

Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech

Pravděpodobně již za měsíc budou v Evropě schváleny nové odpadové směrnice. To je velmi pozitivní. S odpady by se mělo nákladat více jako se zdroji surovin pro další výrobu.

9.4.2018 v 12:23 | Karma článku: 15.11 | Přečteno: 285 | Diskuse

Petr Havelka

Ke splnění evropských cílů potřebujeme odpady zejména efektivně separovat a recyklovat

Ve čt 8.3. má být v Mělníku veřejné projednání záměru výstavby spalovny směsných komunálních odpadů (ZEVO) na 320tis tun. Je to jistě jedna z možných cest, jak naložit s odpady, pomůže nám to však splnit evropské recyklační cíle?

7.3.2018 v 11:40 | Karma článku: 13.00 | Přečteno: 401 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Miroslav Hruška

Některé méně známé novinky v tarifu Českých drah (díl druhý)

Ve druhém díle článku bych Vás rád provedl světem novinek v tarifu Českých drah v nedávném období. Některé jsou k lepšímu a některé k horšímu. S čím novým tedy můžete při cestování s národním dopravcem počítat?

24.4.2019 v 14:45 | Karma článku: 12.67 | Přečteno: 579 | Diskuse

Miroslav Hruška

Některé méně známé novinky v tarifu Českých drah (díl první)

V následujících dvou článcích bych Vás rád provedl světem novinek v tarifu Českých drah v nedávném období. Některé jsou k lepšímu a některé k horšímu. S čím novým tedy můžete při cestování s národním dopravcem počítat?

24.4.2019 v 11:25 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 503 | Diskuse

Pavel Makovec

Inflace 3%. Na co čeká ČNB?

Roční míra inflace dosáhla v březnu 3% a dosáhla tak nejvyšší úrovně za posledních 6 let. Cenové indexy výrobců rostou ještě rychleji a je jen otázkou času, kdy se promítnou do cen spotřebního zboží a „zajistí“ další růst inflace.

24.4.2019 v 11:11 | Karma článku: 25.72 | Přečteno: 741 | Diskuse

Jindřich Švihel

Proč jsou nemovitosti v České republice tak drahé?

Bydlení je základní lidská potřeba, člověk jednoduše potřebuje někde složit hlavu, když je znaven. Ale kde? Když i drobný byt ve větším městě pod milion korun nepořídí? Na tuto otázku neexistuje úplně jednovětná odpověď...

21.4.2019 v 18:34 | Karma článku: 22.63 | Přečteno: 1091 | Diskuse

Jan Vašek

Vrchol hospodářského cyklu: smrtelné nebezpečí pro dodavatelsko-odběratelské vztahy

Vrchol ekonomického cyklu provázejí vyostřené obchodní spory. Chybí kapacity, nejsou lidi, rostou ceny, komplexita násobí chyby, banální selhání mají nedozírné následky, přepracovaní manažeři reagují nepřiměřeně. Co s tím?

21.4.2019 v 15:29 | Karma článku: 15.28 | Přečteno: 462 | Diskuse
Počet článků 24 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 507

Jako výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje 85 firem v oboru, často komentuji odpadovou problematiku. Dění kolem odpadů se týká nás všech, protože všichni platíme za odpadové služby. Pokud máte stejný názor, je můj blog určen právě pro vás. Mnoho dalších informací naleznete také na www.caoh.cz. Mé koníčky? Čas je nedostatkové zboží, ale sem tam se mi poštěstí vyrazit na projížďku na motorce. Je to výborná věc na vyčištění hlavy, což je někdy opravdu potřeba. Den rád končím knížkou, u které zpravidla usnu. Moc rád bych se vrátil k běhání!

Najdete na iDNES.cz