Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech

9. 04. 2018 12:23:28
Pravděpodobně již za měsíc budou v Evropě schváleny nové odpadové směrnice. To je velmi pozitivní. S odpady by se mělo nákladat více jako se zdroji surovin pro další výrobu.

Výbor ENVI Evropského parlamentu schválil výsledek trialogu k odpadovému a oběhovému hospodářství. Vzhledem k tomu, že šlo o trialog lze říct, že je to kompromis.

Jsem rád, že Evropa nesnížila své ambice týkající se recyklace. Recyklační cíl ve výši 65% komunálního odpadu zůstal zachován, jen se posunul v čase o pět let, na rok 2035. Stejně tak byla dojednána shoda na cíli k omezení skládkování. Ten byl stanoven na 10% skládkování komunálních odpadů v roce 2035, tedy za 17 let. Oba cíle spolu souvisí a věřím, že v postupném vývoji odpadového hospodářství se je podaří kvalitně dosáhnout bez potřeby výrazných dopadů na ty, kdož služby nakládání s komunálními odpady platí. Tedy zejména na obce a města.

Stejně důležité jako jmenované cíle je také to, že Evropa by měla mít konečně jednotný systém vykazování a sledování plnění cílů, a to v rámci Eurostatu, a také jednotné definice. Srovnání mezi státy tak bude více vypovídající a myslím, že pro některé to může být celkem překvapení.

Co naopak z konečné verze trialogu vypadlo a může být důležité?

Zatím jsme neobjevili něco zásadní, co bychom očekávali a nakonec tam nebylo. Aktuálně sledujeme, jak to Evropa myslí se zařazováním výstupů z některých zařízení, jako například popílku a strusky, či dalších nespalitelných výstupů ze spaloven, nebo bioodpadu ze zařízení na třídění odpadů.

Jaký hlavní signál vysílá Evropský parlament směrem k členským státům?

Že to myslí se zodpovědnějším přístupem k nakládání s odpady, jako se zdroji surovin pro další výrobu, skutečně vážně. V uvedeném horizontu k roku 2035 by odpady skutečně neměly být ukládány na skládky, či končit jako neupravený směsný komunální odpad ve spalovnách. Tento názor nezastává jen Evropský parlament, je to i Evropská komise a nakonec i jednotlivé členské státy, které se na věci ve finále také shodly. A to je pozitivní.

Jaké budou hlavní dopady na města a obce, tedy pokud výsledek odhlasuje Evropský parlament?

To záleží spíše na tom, zda ten který stát bude chtít mít nastavení přísnější, než je to evropské. A nebo se bude řídit podle toho aktuálně schvalovaného evropského. V dopadech na obce a města to může být zásadní rozdíl. Ekonomicky je to tak, že čím přísnější nastavení a rychlejší cíle, tím větší náklady obcí a měst. To je samozřejmě logické. Podle nás je evropské nastavení a časování cílů vhodné a v pořádku a plně ho podporujeme. Při postupném vývoji jsme schopni evropské cíle splnit bez citelných a skokových dopadů na obce a města. Pokud by však obce a města chtěly evropské cíle splnit dříve, pak je to samozřejmě možné, ale za výrazně vyšších nákladů. To však příliš nepředpokládáme.

Jak se to promítne do legislativního procesu v ČR? Není dosud schválen nový zákon o odpadech, který "zůstal viset" v LRV, bude stažen a přepracován? Jaké další zákony budou muset projít revizí?

Na implementaci nových směrnic budeme mít cca 1,5 roku. Rok starý návrh nového odpadového zákona je samozřejmě třeba přepracovat a už nyní se ukazuje, že bylo velmi správné, že jsme se zákonem počkali. Evropský balíček přinesl zásadní změny. Budou stanoveny nové definice základních pojmů, nové postupy výpočtů stanovených cílů a další a další věci, které celý zákon významně ovlivňují.

Původní návrh zákona také více počítal se směřováním velkého množství neupravených směsných komunálních odpadů do kapacit nových spaloven. To bylo často ministerstvu vyčítáno. S ohledem na finální evropské recyklační cíle se ale ukazuje, že by to byla slepá ulička. ČR by prostě nesplnila vysoké evropské recyklační cíle. Což dlouhodobě říkaly např. i ekologické organizace.

Zákon je tedy třeba přepracovat a obce a města musí mít znovu prostor se k novému zákonu dostatečně vyjádřit. Obce a města budou po mnoho dalších let celý systém nakládání s komunálními odpady platit, a proto musí mít rozhodující slovo mimo jiné i k jeho ekonomickým nástrojům. Evropský balíček ukazuje, že původně navrhované čtyřnásobné zdražení, potřebné zejména pro spalovny, vůbec nebude třeba. Separace a recyklace takové zdražení nepotřebuje. To je podle nás pro obce jednoznačně dobrá zpráva.

V návaznosti na nové evropské směrnice pak bude jistě nutné, co nejdříve aktualizovat národní Plán odpadového hospodářství a s ním i všechny krajské plány odpadového hospodářství. To je jasné. Nové cíle je třeba co nejdříve zakotvit do strategických plánů. To vše vnímáme velmi pozitivně a jsme připraveni s tím jako Česká asociace odpadového hospodářství co nejvíce pomoci.

Autor: Petr Havelka | pondělí 9.4.2018 12:23 | karma článku: 15.11 | přečteno: 282x

Další články blogera

Petr Havelka

Život PET lahve

Dominantním materiálem moderní doby jsou plasty. Umělá hmota se zkratkou PET neboli polyethylentereftalát se proslavila právě jako materiál pro lahve a v nejrůznějších podobách nás dnes provází na každém kroku.

29.8.2018 v 14:03 | Karma článku: 16.46 | Přečteno: 637 | Diskuse

Petr Havelka

Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách

Stát chce, aby firmy a lidé lépe třídili a recyklovali. To je jistě pozitivní věc a správná cesta. Stát samotný by však měl jít v tomto směru příkladem.

24.7.2018 v 11:58 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 442 | Diskuse

Petr Havelka

Ke splnění evropských cílů potřebujeme odpady zejména efektivně separovat a recyklovat

Ve čt 8.3. má být v Mělníku veřejné projednání záměru výstavby spalovny směsných komunálních odpadů (ZEVO) na 320tis tun. Je to jistě jedna z možných cest, jak naložit s odpady, pomůže nám to však splnit evropské recyklační cíle?

7.3.2018 v 11:40 | Karma článku: 13.00 | Přečteno: 400 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Markéta Šichtařová

Poláci bojují za vlastní děti. My za Venezuelu.

Vždycky, když vyhrajeme v hokeji, celý národ jásá a křičí: „Kdo neskáče, není Čech!“ Vypadá to, že Češi mají svůj národ rádi a jsou na něj hrdí.

15.2.2019 v 8:00 | Karma článku: 48.74 | Přečteno: 16636 | Diskuse

Tomáš Flaška

Pěkně si jdou Maláčová s Babišem po krku

A samozřejmě je zase hon na voliče důchodce. Teď jde o to, jestli jim přidat příští rok o 700 nebo o 900 korun. A oba to jedou stylem: kdo s koho!

15.2.2019 v 6:10 | Karma článku: 31.47 | Přečteno: 982 | Diskuse

Jan Bartoň

Stát chce snížit podporu fotovoltaikám

Podle informací lidovky.cz už státní úředníci vymysleli jak na podporu „solárním baronům“. Podle této informace se bude u každého případu zkoumat, zda výše podpory odpovídá rentabilitě projektu. To bude „maso“.

14.2.2019 v 8:00 | Karma článku: 24.30 | Přečteno: 786 | Diskuse

Tomáš Flaška

Půjde ministr Ťok před soud?

Dostavba dálnice D11 se zdraží o 148 milionů. Rozhodl ministr, nebo kdo? Rozhodl ale hlavně rychle a tedy zjevně bez nějakých odborných analýz.

13.2.2019 v 11:07 | Karma článku: 30.26 | Přečteno: 1374 | Diskuse

Jiří Chvojka

Otevřený dopis pro Aleše Michla z České národní banky

Česká národní banka má chránit spotřebitele před nekalým jednáním. Jeden problém ochrany spotřebitele za možná miliardy korun jsme objevili a ČNB by ho měla řešit. Okradených mohou být stovky tisíc klientů jedné pojišťovny.

12.2.2019 v 12:19 | Karma článku: 30.79 | Přečteno: 2111 | Diskuse
Počet článků 24 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 504

Jako výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje 85 firem v oboru, často komentuji odpadovou problematiku. Dění kolem odpadů se týká nás všech, protože všichni platíme za odpadové služby. Pokud máte stejný názor, je můj blog určen právě pro vás. Mnoho dalších informací naleznete také na www.caoh.cz. Mé koníčky? Čas je nedostatkové zboží, ale sem tam se mi poštěstí vyrazit na projížďku na motorce. Je to výborná věc na vyčištění hlavy, což je někdy opravdu potřeba. Den rád končím knížkou, u které zpravidla usnu. Moc rád bych se vrátil k běhání!

Najdete na iDNES.cz